HOMECONTACTLOGIN NL | FR
Skip Navigation Links
Wat is BelBev
Doelstellingen
Werking
BelBev contacteren
BelBev bezoeken
Contactformulier
Verkoopsvoorwaarden
Doelstellingen
De statuten voorzien in volgende doelstellingen voor Belgian Beverages cvba
  • de aankoop, de verkoop en productie van alle soorten dranken in alle mogelijke verpakkingen; de invoer, de uitvoer, het assembleren, het verdelen van deze dranken;
  • de aankoop van alle bestanddelen die de productie en de handel van deze dranken mogelijk maken, evenals de aankoop en verkoop van alle verpakkingen, vaten, kratten en flessen onder welke vorm ook;
  • de groot-, tussen- en kleinhandel van bieren, wijnen, alcohols, waters, fruitsiropen, confiserie, van alle overige producten en van alle materiaal in verband met hotelsector, restaurants, drankhuizen, tavernes, verenigingen, groeperingen en andere verbruikers.

In het algemeen heeft de vennootschap als doel alle handelingen die verband houden met de brouwerij- en wijnnijverheid, alcoholische en alcoholvrije dranken en voedingsmiddelen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede alle dienstverlening in deze domeinen.

Voor de realisatie van haar doel mag ze haar handelingen zowel in binnenland als in buitenland stellen.

Zij mag bovendien alle bedrijvigheden van industriële, commerciële, financiële of burgerlijke aard uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar doel behoort.
Ons vakmanschap drink je met verstand
Copyright 2012 Belgian Beverages cvba | Hogenakkerhoekstraat 19 | 9150 Kruibeke | Disclaimer