HOMECONTACTLOGIN NL | FR
Skip Navigation Links
 
Disclaimer
Als bezoeker van deze website erkent u kennis te hebben genomen van volgende voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De informatie op deze website is van strikt informatieve aard en is geen advies voor de bezoeker. Bovendien zijn de eventuele links op deze website naar andere websites louter informatief en houdt dit geen ondersteuning in vanwege Belbev cvba van de inhoud of de werking van de verbonden websites.

De bezoeker van deze site is zelf exclusief verantwoordelijk voor enige schade die hij rechtstreeks of onrechtstreeks zou ondervinden en/of veroorzaken ten gevolge van het bezoeken van deze site en/of het gebruik ervan, evenals van de eventuele verbonden sites.

De informatie op deze website en alle gegevens die erop worden vermeld worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten in handen van het Belbev cvba, en kan niet worden gebruikt behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege deze laatste.

De voorwaarden van de registratie van de persoonsgegevens die de bezoeker van deze site aan Belbev cvba verzendt worden opgenomen onder de link bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Ons vakmanschap drink je met verstand
Copyright 2012 Belgian Beverages cvba | Hogenakkerhoekstraat 19 | 9150 Kruibeke | Disclaimer